ผลงานครู
ชื่อผลงาน : เกียรติบัตร ได้รับการคัดเลือกให้เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2563 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต 2
ชื่ออาจารย์ : นายเรวัฒน์ พรหมสะโร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 05 ม.ค. 2565,21:35  อ่าน 339 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : โล่เกียรติยศ ผู้สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูในฐานะเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ และผลงานประจักษ์ในการสร้างเสริมสังคมพหวัฒนธรรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ชื่ออาจารย์ : นายเรวัฒน์ พรหมสะโร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 05 ม.ค. 2565,21:35  อ่าน 308 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เกียรติบัตร เป็นผู้บริหารดี ประจำปีพุทธศักราช 2563 สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ชื่ออาจารย์ : นายเรวัฒน์ พรหมสะโร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 05 ม.ค. 2565,21:34  อ่าน 310 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลนักศึกษาเก่าดีเด่น ประเภทผู้ส่งเสริมการศึกษาวิชาการ ประจำปี 2564 มหาวิทยาลัยศิลปากร
ชื่ออาจารย์ : นายเรวัฒน์ พรหมสะโร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 05 ม.ค. 2565,21:34  อ่าน 312 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เครื่องหมายประดับเชิดชเกียรติ "ปราบไพรีอริศัตรูพ่าย กิติมศักดิ์" สำนักงานตำรวจภูธร ภาค 1
ชื่ออาจารย์ : นายเรวัฒน์ พรหมสะโร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 05 ม.ค. 2565,21:34  อ่าน 438 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เกียรติบัตร เหรียญทอง ผู้อำนวยการสถาศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านบริหารจัดการ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10 ประจำปีการ์ศึกษา 2563 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ชื่ออาจารย์ : นายเรวัฒน์ พรหมสะโร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 05 ม.ค. 2565,21:32  อ่าน 257 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เกียรติบัตร เหรียญท่อง ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านบริหารจัดการ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ชื่ออาจารย์ : นายเรวัฒน์ พรหมสะโร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 05 ม.ค. 2565,21:29  อ่าน 274 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัล "ศิษย์เก่าที่เราชื่นชม" ในงานกล้วยไม้บาน ประจำปี 2561 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ชื่ออาจารย์ : นายเรวัฒน์ พรหมสะโร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 05 ม.ค. 2565,21:27  อ่าน 313 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2561 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่ออาจารย์ : นายเรวัฒน์ พรหมสะโร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 05 ม.ค. 2565,21:27  อ่าน 282 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน :
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอรลักษณ์ ธูปบูชากรณ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 2560,21:52  อ่าน 1047 ครั้ง
รายละเอียด..