ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางปิรัญทณา สิทธิกูล
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายอรรถชัย มีแก้ว
ครูอัตราจ้าง