ข่าวความเคลื่อนไหว
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูและนักการภารโรง (อ่าน 75) 20 พ.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 54) 16 พ.ค. 66
ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารในโรงเรียน (อ่าน 51) 15 พ.ค. 66
ประกาศรับผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารในโรงเรียน (อ่าน 85) 03 พ.ค. 66
ประกาศรับสมัครนักเรียน(รอบเพิ่มเติม) (อ่าน 46) 27 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเป็นครูอัตราจ้าง วิชาเอก ภาษาอังกฤษ (อ่าน 363) 06 พ.ย. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกตำแหน่งครูอัตราจ้าง (อ่าน 355) 06 พ.ย. 65
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ (อ่าน 464) 28 ต.ค. 65
ผลการประกวดวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) (อ่าน 84) 23 ต.ค. 65
การแข่งขัน "ยูโร่เค้ก" ไทยแลนด์ บีช วอลเลย์บอล ระดับภาคกลาง (อ่าน 100) 15 ต.ค. 65
การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับเขตพื้นที่ (อ่าน 88) 15 ต.ค. 65
รับมอบเงินทุนสนับสนุนค่ายมวย (อ่าน 468) 21 มิ.ย. 65
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน (อ่าน 467) 21 มิ.ย. 65
ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนสาครพิทยาคม (อ่าน 472) 17 มิ.ย. 65
ผู้อำนวยการรับโล่ศิษย์เก่าดีเด่น (อ่าน 498) 10 เม.ย. 65
งานกีฬาแห่งชาติ รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬาเรือกรรเชียง (อ่าน 482) 10 เม.ย. 65
ผู้อำนวยการรับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น (อ่าน 483) 10 เม.ย. 65
กิจกรรมงานเทศน์มหาชาติทรงเครื่อง (อ่าน 491) 10 เม.ย. 65
ประชาสัมพันธ์รับสมัครเรียน(รอบปกติ) 9-13 มีนาคม 65 (อ่าน 2555) 09 มี.ค. 65
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนรอบโควต้า (อ่าน 3411) 28 ก.พ. 65
ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม วันที่ 28 ก.พ.- 4 มี.ค 65 ใช้รูปแบบการเรียน On-Line และกำหนดการสอบ ปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564 (อ่าน 3404) 27 ก.พ. 65
ขอเชิญร่วมทำบุญงานเทศน์มหาชาติ (อ่าน 3393) 23 ก.พ. 65
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินงานของกลุ่มโรงเรียนผู้นำ 46 ICT (อ่าน 3387) 17 ก.พ. 65
กิจกรรมสดุดีวีรชนค่ายบางระจัน (อ่าน 3395) 17 ก.พ. 65
การแข่งขันมวยไทยสมัครเล่น งานกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 (อ่าน 3392) 12 ม.ค. 65
รับการตรวจเยี่ยมจากผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง (อ่าน 3395) 12 ม.ค. 65
ประกาศโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม เรื่อง รูปแบบการเรียนะหว่างวันที่ 4-7 มกราคม 2565 ใช้รูปแบบการเรียน On-Line (อ่าน 3792) 03 ม.ค. 65
การแข่งขันมวยไทยชิงชนะเลิศ แห่งจังหวัดสิงห์บุรี ปี 2564 (อ่าน 3409) 27 ธ.ค. 64
การประเมินความพร้อมและขับเคลื่อนมาตรการ Sandbox Safety Zone in School (อ่าน 3408) 24 ธ.ค. 64
โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ (อ่าน 3389) 24 ธ.ค. 64
นายเรวัฒน์ พรหรมสะโร ผู้อำนวยการโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม รับรางวัล (อ่าน 3414) 24 ธ.ค. 64
การจัดเลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3399) 24 ธ.ค. 64
การเข้ารับการนิเทศจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง (อ่าน 3391) 24 ธ.ค. 64
การแข่งขันกรีฑา "ชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดสิงห์บุรีประจำปี 2564" (อ่าน 3388) 24 ธ.ค. 64
โรงเรียนค่ายบางระจันทร์วิทยาคม ได้รับรางวัล "โรงเรียนคาร์บอนต่ำ" ระดับประเทศ (อ่าน 3390) 24 ธ.ค. 64
การประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3377) 24 ธ.ค. 64
พิธีราชสดุดีลูกเสือ วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า (อ่าน 3380) 25 พ.ย. 64
โครงการอบรมยุวเกษตรกร (อ่าน 3392) 25 พ.ย. 64
การลงนามความร่วมมือด้านการศึกษา (อ่าน 3802) 22 พ.ย. 64
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนแผนจัดการเรียนรู้และการถ่ายคลิปวิดีโอเพื่อขอมีขอเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว9(PA) (อ่าน 3407) 22 พ.ย. 64
ภาพกิจกรรมการประเมินกลั่นกรองศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (อ่าน 3381) 17 พ.ย. 64
รองผู้อำนวยการเขตตรวจเยี่ยมโรงเรียน (อ่าน 3408) 09 พ.ย. 64
การรับวัคซีนเข็มที่ 2 ของนักเรียนโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม (อ่าน 3817) 04 พ.ย. 64
มาตรการคัดกรองนักเรียน (อ่าน 3395) 04 พ.ย. 64
เปิดภาคเรียน 2/2564 (อ่าน 3393) 04 พ.ย. 64
วันไหว้ครู ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 7171) 26 ก.ย. 63
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 (อ่าน 7142) 26 ก.ย. 63
12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ (อ่าน 7144) 26 ก.ย. 63