ข่าวประชาสัมพันธ์
รับรางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ โรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน (อ่าน 111) 17 ส.ค. 65
วันแม่แห่งชาติ (อ่าน 107) 12 ส.ค. 65
กิจกรรมแนะแนวอาชีพ โดยสำนักงานจัดหางาน (อ่าน 100) 12 ส.ค. 65
อบรมทักษะการเป็น youtuber (อ่าน 100) 12 ส.ค. 65
โครงการฝึกอบรมผู้ประกอบการคาร์แคร์ (อ่าน 100) 12 ส.ค. 65
ประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา (อ่าน 123) 15 ก.ค. 65
รับเงินสนับสนุนค่ายมวย (อ่าน 524) 21 มิ.ย. 65
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ทั้ง 4 โรงเรียน (อ่าน 511) 21 มิ.ย. 65
ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนสาครพิทยาคม (อ่าน 526) 17 มิ.ย. 65
รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น (อ่าน 572) 10 เม.ย. 65
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันเรือกรรเชียง (อ่าน 543) 10 เม.ย. 65
รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น (อ่าน 537) 10 เม.ย. 65
งานเทศน์มหาชาติทรงเครื่อง (อ่าน 529) 10 เม.ย. 65
รับสมัครนักเรียน(รอบปกติ) วันที่ 9-13 มีนาคม 65 (อ่าน 2633) 09 มี.ค. 65
ตรวจ ATK นักเรียนม.ปลาย ก่อนสอบปลายภาค (อ่าน 2546) 09 มี.ค. 65
ขอเชิญร่วมทำบุญวันเทศน์มหาชาติทรงเครื่อง (อ่าน 3416) 04 มี.ค. 65
รับสมัครรอบโควต้าวันสุดท้าย (อ่าน 3402) 04 มี.ค. 65
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนรอบโควต้า ช่วงระหว่างวันที่ 28 ก.พ. - 4 มี.ค.65 (อ่าน 3485) 28 ก.พ. 65
ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม วันที่ 28 ก.พ.- 4 มี.ค 65 ใช้รูปแบบการเรียน On-Line และกำหนดการสอบ ปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564 (อ่าน 3483) 27 ก.พ. 65
ขอเชิญร่วมทำบุญงานเทศน์มหาชาติ (อ่าน 3480) 23 ก.พ. 65
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินงานของกลุ่มโรงเรียนผู้นำ 46 ICT (อ่าน 3464) 17 ก.พ. 65
กิจกรรมสดุดีวีรชนค่ายบางระจัน (อ่าน 3482) 17 ก.พ. 65
การแข่งขันมวยไทยสมัครเล่น งานกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 (อ่าน 3583) 12 ม.ค. 65
รับการตรวจเยี่ยมจากผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง (อ่าน 3572) 12 ม.ค. 65
ประกาศโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม เรื่อง รูปแบบการเรียนะหว่างวันที่ 4-7 มกราคม 2565 ใช้รูปแบบการเรียน On-Line (อ่าน 3525) 03 ม.ค. 65
การแข่งขันมวยไทยชิงชนะเลิศ แห่งจังหวัดสิงห์บุรี ปี 2564 (อ่าน 3585) 27 ธ.ค. 64
การประเมินความพร้อมและขับเคลื่อนมาตรการ Sandbox Safety Zone in School (อ่าน 3572) 24 ธ.ค. 64
โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ (อ่าน 3519) 24 ธ.ค. 64
นายเรวัฒน์ พรหรมสะโร ผู้อำนวยการโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม รับรางวัล (อ่าน 3524) 24 ธ.ค. 64
การจัดเลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3512) 24 ธ.ค. 64
การเข้ารับการนิเทศจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง (อ่าน 3467) 24 ธ.ค. 64
การแข่งขันกรีฑา "ชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดสิงห์บุรีประจำปี 2564" (อ่าน 3460) 24 ธ.ค. 64
โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม ได้รับรางวัลโรงเรียนคาร์บอนต่ำระดับประเทศ (อ่าน 3453) 24 ธ.ค. 64
การประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3461) 24 ธ.ค. 64
พิธีราชสดุดีลูกเสือวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า (อ่าน 3530) 25 พ.ย. 64
โครงการอบรมยุวเกษตรกร (อ่าน 3524) 25 พ.ย. 64
ร่วมพิธีมอบหนังสือพระราชทานสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน (อ่าน 3510) 25 พ.ย. 64
การลงนามด้านความร่วมมือทางการศึกษา(MOU) (อ่าน 3534) 23 พ.ย. 64
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนแผนด้านการจัดการเรียนรู้และถ่ายคลิปวิดีโอ เพื่อขอมีขอเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว9(PA) (อ่าน 3550) 22 พ.ย. 64
การประเมินกลั่นกรองศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (อ่าน 3490) 17 พ.ย. 64
ติดตามการเปิดเรียน On-site โรงเรียนนำร่อง (อ่าน 3502) 10 พ.ย. 64
พิธีทอดกฐินสามัคคี ณ วัดสิงห์สุทธาวาส (อ่าน 3511) 10 พ.ย. 64
การรับวัคซีนเข็ม 2 ของนักเรียนโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม (อ่าน 3514) 04 พ.ย. 64
การเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3516) 03 พ.ย. 64
ข้อมูลการรับวัคซีนเข็ม 2 ของนักเรียนโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม (อ่าน 3519) 03 พ.ย. 64