ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะครูร่วมแสดงความยินดีคล้ายวันเกิด เจ้าของโรงสีข้าวรัฐภูมิ (อ่าน 2091) 29 ธ.ค. 55
ลูกม่วง-ขาว ร่วมสดุดีในหลวง 5 ธันวามหาราช (อ่าน 1597) 15 ธ.ค. 55
การแข่งขัน ประกวด งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต สพม.๕ สิงห์บุรี (อ่าน 2167) 16 พ.ย. 55
ผู้บริหาร ประธานศูนย์ เลขาศูนย์ ค.บ.ร่วมสัมมนาทำแผนกลยุทธ์ (อ่าน 2520) 13 ต.ค. 55
นักเรียนร่วมฟ้อน งานแสดงมุทิตาจิต สพม.5 (อ่าน 3253) 29 ก.ย. 55
งานเกษียณอายุราชการ ผ.อ.ฉัตรชัย ต๊ะปินตา และคุณครูสมเกียรติ สิงห์มณี (อ่าน 2306) 22 ก.ย. 55
บมจ.ธนาคารกรุงไทย :สัมมนารองฯฝ่ายวิชาการ (อ่าน 1926) 22 ก.ย. 55
ต้อนรับรองผู้อำนวยการคนใหม่ (อ่าน 1789) 19 ก.ย. 55
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 1/2555 (อ่าน 1227) 18 มิ.ย. 55
"มรภ.สวนสุนันทา บริการทางวิชาการ ร่วมกับค่ายบางระจันวิทยาคม สัมมนา เรื่องการผลิตสารสกัดชีวภาพ กับชุ (อ่าน 1571) 09 พ.ค. 55
" ร่วมสัมมนา การประเมินผลนานาชาติPISA " เมื่อ 5 เมษายน 2555 ณ โรงแรมมารวยการ์เด็น (อ่าน 1473) 28 เม.ย. 55
"MOU ร่วมมือทางวิชาการ" ผอ.ฉัตรชัย ตีะปินตา ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยจ้านเจียง (อ่าน 1418) 29 มี.ค. 55
คุณครู ค.บ.ร่วมประชุมปรับยุทธศาสตร์โรงเรียน2555-2558 (อ่าน 1292) 29 มี.ค. 55
ภาวะโลกร้อน เริ่มเตือนเราแล้ว (อ่าน 1221) 21 มี.ค. 55
บมจ.ธนาคารกรุงไทย การเยี่ยมชมและมอบสื่อการเรียน 22 มีนาคม 2555 (อ่าน 1310) 18 มี.ค. 55
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 เชิญคุณครูทุกคน (อ่าน 1196) 07 มี.ค. 55
ร่วมขบวนแห่ปลา เทศกาลกินปลา จ.สิงห์บุรี วันที่ 9 มีนาคม 2555 (อ่าน 1606) 07 มี.ค. 55