ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมจัดประชุมผู้ปกครอง (อ่าน 48) 24 พ.ค. 66
ศึกษาดูงาน ณ ไร่เทียนสว่างและโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม (อ่าน 51) 24 พ.ค. 66
มหาวิทยาลัยศิลปากรร่วมลงนามความร่วมมือด้านการศึกษา (อ่าน 62) 15 พ.ค. 66
ประชาสัมพันธ์ : ตัวอย่างชุดนักเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม (อ่าน 131) 30 เม.ย. 66
ประกาศรับสมัครนักเรียน(รอบเพิ่มเติม) (อ่าน 188) 27 มี.ค. 66
ัรับมอบหนังสือบริจาค (อ่าน 175) 27 มี.ค. 66
โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคารมาศึกษาดูงาน (อ่าน 157) 27 มี.ค. 66
รับมอบทุนการศึกษาจาก The smart (อ่าน 137) 27 มี.ค. 66
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือต้านยาเสพติด (อ่าน 132) 27 มี.ค. 66
การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน (อ่าน 88) 27 มี.ค. 66
กิจกรรมสัปดาห์สร้างจิตสำนึก (อ่าน 96) 27 มี.ค. 66
ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ (อ่าน 225) 29 ม.ค. 66
โรงเรียนวัดน้อยในเข้าศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม (อ่าน 193) 29 ม.ค. 66
รับการประเมินโรงเรียนรางวัลพระราชทาน รอบจังหวัด (อ่าน 244) 29 ธ.ค. 65
ครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี รอบจังหวัด (อ่าน 222) 29 ธ.ค. 65
มอบเกียรติบัตรศิลปหัตกรรม ระดับเขตพื้นที่ (อ่าน 226) 29 ธ.ค. 65
นักเรียนทัศนศึกษา ณ ศาลากลางหลังเก่า จ.สิงห์บุรี (อ่าน 184) 29 ธ.ค. 65
คณะครูรับรางวัลคุรุชนคนคุณธรรม ระดับเขตพื้นที่ (อ่าน 177) 29 ธ.ค. 65
รับรางวัลผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice (อ่าน 156) 29 ธ.ค. 65
ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรม (อ่าน 166) 29 ธ.ค. 65
โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมรับการนิเทศแบบบูรณาการ (อ่าน 256) 25 พ.ย. 65
การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 (อ่าน 261) 24 พ.ย. 65
โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมได้เป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา (อ่าน 248) 24 พ.ย. 65
คณะอนุกรรมการคัดเลือกผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัล (อ่าน 281) 19 พ.ย. 65
ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (อ่าน 271) 16 พ.ย. 65
โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมเป็นสนามสอบธรรมสนามหลวง ประจำปี 2565 (อ่าน 239) 16 พ.ย. 65
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทองตรวจเยี่ยมโรงเรียน (อ่าน 247) 11 พ.ย. 65
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาและกรีฑาภายใน ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 246) 02 พ.ย. 65
ผลการประกวดวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) (อ่าน 387) 23 ต.ค. 65
การแข่งขัน "ยูโรเค้ก" ไทยแลนด์ บีช วอลเลย์บอล ระดับภาคกลาง (อ่าน 388) 15 ต.ค. 65
การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับเขตพื้นที่ (อ่าน 409) 15 ต.ค. 65
การจัดการเรียนการสอนมวยไทยในสถานศึกษา (อ่าน 293) 15 ต.ค. 65
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนหัวไผ่วิทยาคม (อ่าน 274) 15 ต.ค. 65
การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านอัคคีภัย (อ่าน 277) 15 ต.ค. 65
ค.บ.เกมส์ ครั้งที่ 2 (อ่าน 232) 15 ต.ค. 65
รับรางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ โรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน (อ่าน 471) 17 ส.ค. 65
วันแม่แห่งชาติ (อ่าน 410) 12 ส.ค. 65
กิจกรรมแนะแนวอาชีพ โดยสำนักงานจัดหางาน (อ่าน 462) 12 ส.ค. 65
อบรมทักษะการเป็น youtuber (อ่าน 412) 12 ส.ค. 65
โครงการฝึกอบรมผู้ประกอบการคาร์แคร์ (อ่าน 406) 12 ส.ค. 65
ประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา (อ่าน 407) 15 ก.ค. 65
รับเงินสนับสนุนค่ายมวย (อ่าน 936) 21 มิ.ย. 65
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ทั้ง 4 โรงเรียน (อ่าน 911) 21 มิ.ย. 65
ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนสาครพิทยาคม (อ่าน 948) 17 มิ.ย. 65
รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น (อ่าน 966) 10 เม.ย. 65
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันเรือกรรเชียง (อ่าน 923) 10 เม.ย. 65
รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น (อ่าน 906) 10 เม.ย. 65
งานเทศน์มหาชาติทรงเครื่อง (อ่าน 872) 10 เม.ย. 65
รับสมัครนักเรียน(รอบปกติ) วันที่ 9-13 มีนาคม 65 (อ่าน 2980) 09 มี.ค. 65
ตรวจ ATK นักเรียนม.ปลาย ก่อนสอบปลายภาค (อ่าน 2822) 09 มี.ค. 65