ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้บริหาร ประธานศูนย์ เลขาศูนย์ ค.บ.ร่วมสัมมนาทำแผนกลยุทธ์
            กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพฯ  จัดประชุมปฏิบัติการ ทำแผนยุทธศาสตร์ยกระดับการศึกษา มัธยมศึกษาทั้งระบบ  โดยมี  มณฑ์ธวัล วุฒิวิชญานันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5  เป็นประธานเปิดงานและให้นโยบาย  โดยมีคณะร่างแผน  คือ  ผ.อ.วิทยา  สีหบุตร  เป็นประธาน   ผ.อ.มานิตย์  อิ่มอ่อง รองประธาน  อ.สันติ  ม่วงปาน เลขานุการ เป็นคณะทำงานจัดทำร่างแผนฯ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
คณะทำงานให้การต้อนรับประธานเปิดงาน
มณฑ์ธวัล วุฒิวิชญานันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 กล่าวเปิด และให้นโยบาย
ผ.อ.ปราโมทย์ วุฒิวิชญานันต์ ผ.อ.โรงเรียนสิงห์บุรี ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพฯ พบปะคณะกรรมการจัดทำแผนฯ
คณะกรรมการร่างแผนฯ นำเสนอภาพรวม และชี้แจงการทำงาน
ผ.อ.วิทยา สีหบุตร นำเสนอข้อมูลการ SWOT และกรอบการทำงาน อ.สันติ ม่วงปาน เสนอข้อมูลประกอบการพิจารณา
กำหนดแผนการทำงาน ช่วงที่ 1 ร่วมพิจารณาร่างทั้งหมด และช่วงบ่าย แบ่งกลุ่มคิด และเขียนโครงการ
รองฯศักดา ใจตรง รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน ค.บ.เข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่ต้นจนจบ
เข้าร่วมในนามที่ปรึกษาฝ่ายบริหารงานวิชาการ และประธานศูนย์ศิลปะ
ฝ่ายบริหารจากโรงเรียนบ้านแป้งวิทยา พรหมบุรีรัชดาภิเษก ก็ร่วมกิจกรรมเต็มที่
ประธานอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ เตรียมพร้อมเต็มที่
รองฯสุธีรพันธ์ ผู้ประสานงานจากโรงเรียนสิงห์บุรี
อ.วินัย จงใจมั่น จาก ค.บ. และ อ.นำโชค กรรำ จาก ศศ.ส.
ผ.อ.ผจญ นักฆ้อง จากอินทร์บุรี ; ผ.อ.สมภาส วีระพงษ์ จาก บางระจันวิทยา ที่ปรึกษาคณะทำงาน
อ.ประดิษฐ์ ศรีพุฒ( อ.บ.) , อ.สมชาย ทองเสวต ,อ.อัชฌา แพรสุวรรณ์ จาก ค.บ.ร่วมมือเต็มที่
อ.สมชาย เสนอให้กลุ่มสาระ สุขศึกษา พลศึกษา ฟื้นฟู กีฬา ม.1 ถิ่นวีรชนเกม และกีฬาจังหวัดสิงห์บุรี(มัธยมศึกษา) พร้อมกับการแลกเปลี่ยนบุคลากร
รองฯบุญเริ่ม ภู่ทอง จาก บางระจันวิทยา ร่วมกิจกรรมมิได้ขาด
อ.มัลลิกา คงพันธ์ ทำหน้าที่ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนหัวไผ่วิทยาคม ผู้ช่วยเลขานุการ นำเสนอ ค่านิยมองค์กร HAPPY
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ แยกกลุ่มประชุมปฏิบัติการกับคณะทั้ง 12 โรงเรียน
ประธานอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ อ.สันติ นำอภิปรายเพื่อพัฒนางานวิชาการของโรงเรียน
คณะทำงานร่วมกันถ่ายภาพโดยมี ผ.อ.ฉัตรชัย ต๊ะปินตา ที่ปรึกษาคณะทำงานร่วมงานนี้ด้วย ขอบคุณๆ
โพสเมื่อ : 13 ต.ค. 2555,16:38   อ่าน 2520 ครั้ง