ภาพกิจกรรม
การลงนามความร่วมมือด้านการศึกษา(MOU)
โรงเรียนค่ายบางระจันขอขอบคุณท่าน ผศ.ว่าที่ร้อยเอก ดร.ธนู ทดแทนคุณ คณบดี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้ให้เกียรติมาร่วมลงนามความร่วมมือด้านการศึกษากับโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม และเป็นเครือข่ายการพัฒนาด้านการศึกษาในทุกมิติ
โพสเมื่อ : 22 พ.ย. 2564,19:41   อ่าน 1036 ครั้ง