ภาพกิจกรรม
รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียน
นายสมบัติ.ล้อจงเฮง รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง พร้อมด้วยนางริญดา สุวรรณอ่อน นักวิชาการศึกษา ,นางศรีสุคล พรมโส.นักวิชาการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ติดตามการเปิดเรียน On Site ของโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม จังหวัดสิงห์บุรี (นำร่อง7ร.ร.) โดยผู้บริหารโรงเรียน นักเรียน ครูและบุคลากรในโรงเรียนผ่านการตรวจ ATK 100% ผลเป็นลบทุกคน โดยผู้อำนวยการโรงเรียนมีการกำกับดูแลอย่างเคร่งครัดเป็นไปตามมาตราการของกรมควบคุมโรคติดต่อ
โพสเมื่อ : 09 พ.ย. 2564,17:48   อ่าน 47 ครั้ง