ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ พิธีเปิดอาคารศิลปะ
เนื่องจากประชาชน  ศิษย์เก่าร่วมกันทอดผ้าป่าการกุศล  เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารเรียนศิลปะ โดยมี ท่านที่เป็นองค์อุปถัมภ์  ด้วยบารมีของ พระธรรมมุนี(หลวงพ่อแพ)  พระธรรมสิงหบูราจารย์(หลวงพ่อจรัญ ธิตธมโม)  พระเทพประสิทธิโสภณ   พระวิมลสุตาภรณ์  พระครูวิสุทธาภิรักษ์ ที่เป็นองค์อุปถัมภ์  วันเสาร์ที่  ๖  สิงหาคมนี้  เชิญชวนทุกท่านร่วม
กำหนดการ
เวลา ๐๙.๐๐  น. -  คณะครู  นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา  กรรมการเครือข่ายฯ ประชาชน
   พร้อมกัน  ณ อาคารศิลปะ
๑๐.๐๐  น.  -  พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
๑๑.๐๐  น. -  ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์
๑๑.๕๐ น. -  พิธีเจิมป้ายอาคาร และปลูกต้นไม้
๑๒.๐๐ น. -  ผู้มีเกียรติร่วมรับประทานอาหารกลางวัน
-  เสร็จพิธี
โพสเมื่อ : 04 ส.ค. 2559,22:07   อ่าน 1141 ครั้ง